headerpos: 9517
 
 
  Estonian Journal of Archaeology

ISSN 1736-7484 (electronic)  ISSN 1406-2933 (print)

Published since 1997

Estonian Journal of Archaeology

ISSN 1736-7484 (electronic)  ISSN 1406-2933 (print)

Published since 1997

Publisher
Journal Information
» Editorial Policy
» Editorial Board
» Abstractring/Indexing
Guidelines for Authors
» For Authors
» Instructions to Authors
» Copyright Form
Guidelines for Reviewers
» For Reviewers
» Review Form
Subscription Information
Internet Links
Support and Contact
List of Issues
» 2019
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008
» 2007
Vol. 11, Issue 2
Vol. 11, Issue 1
» Back Issues
» Back issues (full texts)
  in Google
Publisher
» Other Journals
» Staff

PÕHJALIK UURIMUS LÄÄNE-EESTI LINNADE IMPORTKERAAMIKAST; 158–160

(Full article in PDF format)


Authors

Jaan TammReferences

Aus , T. 1992. Tallinna keskaegsed savinõud. Uurimus savinõude süstematiseerimisest Harju tänava äärest saadud nõuleidude põhjal. – Stilus , 3 , 5–46.

Markus , K. jt. 2003. Kaarma kirik. Tallinn , 20–28.

Sepp , T. 1995. Investigations at Kaarma parsonage. – TATÜ , 44: 4 , 459–466.

Strauss , K. 1969. Die Geschichte der Töpferzunft vom Mittelalter bis zur Neuzeit und die Kunst­töpfereien in Alt-Livland. Basel.

Tamm , J. 1978. Tallinna vanemast keraamikast. – Ehitus ja Arhitektuur , 2 , 41–48.

Tamm , J. 1990. Ühest kunstipärase keraamika liigist Tallinna arheoloogilises leiuaineses. – Kunstist Eestis läbi aegade. Uurimusi ja artikleid. Toim T. Viirand. Kunst , Tallinn , 212–225.

Tamm , J. 2002. Eesti keskaegsed kloostrid. Eesti Entsüklopeediakirjastuse AS , Tallinn , 80–89.

Trummal , V. 1964. Arheoloogilised kaevamised Tartu linnusel. Eesti NSV ajaloo küsimusi , III. (Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised , 161.) Tartu Riikliku Ülikooli Kirjastus , Tartu , 36–54.

Trummal , V. 1970. Arheoloogilised kaevamised Tartu vanalinna territooriumil. – Eesti NSV ajaloo küsimusi , VI. (Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised , 258.) Tartu Riikliku Ülikooli Kirjastus , Tartu , 15–22.

Tvauri , A. 2000a. Pihkva pottsepad Viljandis ja Tartus 13. sajandil. – EAA , 4: 1 , 21–30.

Tvauri , A. 2000b. Loode-Vene päritolu slaavi keraamika Eestis 11.–16. sajandil. – EAA , 4: 2 , 91–119.

Tvauri , A. 2004. Liivi sõja aegne Vene keraamika Eesti linnustes ja linnades. Linnusest ja linnast. Uurimusi Vilma Trummali auks. (MT , 14.) Tartu , 395–419.

Tvauri , A. 2005. Eesti hilisrauaaegsed savinõud (11. sajandist 13. sajandi keskpaigani). (MT , 16.) Tartu.

 
Back

Current Issue: Vol. 23, Issue 1, 2019
Publishing schedule:
No. 1: 20 June
No. 2: 20 December